Pöytäkirjan asiakohta
PTK
63
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.11.2019 klo 14.01
5
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 12.11.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Mia Laiho Pia Kauman kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen ja Arja Juvonen on Minna Reijosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 1., 2. ja 4. lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2019 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Matti Vanhanen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Mia Laihon lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 69; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 71; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 71; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen 4. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 71; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 13.11.2019 15.24