Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2021 vp Täysistunto Tiistai 25.5.2021 klo 14.04—18.02

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 68/2021 vp
Hallituksen esitysHE 83/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 26.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että toisen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Asian käsittely alkaa keskiviikkona 26.5.2021 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.  

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 26.5.2021 kello 12.00. Asiaan liittyvät äänestykset ovat perjantaina 28.5.2021. Siltä osin kuin toiseen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2021 pidettävään täysistuntoon.