Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 63/2021 vp Täysistunto Tiistai 25.5.2021 klo 14.04—18.02

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon.