Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 13.11.2015 klo 13.00—13.36
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen liitteenä oleva 1. verotaulukko 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että verotaulukko saa vastalauseessa 2 esitetyn muodon, joka siis tarkoittaa, että osa autoveron alennuksesta perutaan ja käytetään muun muassa joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseen maakunnissa. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Viitasen esitystä. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisaa puhemies! Ehdotan, että verotaulukko poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puheenjohtaja! Kannatan edustaja Vartian tekemää ehdotusta. 
Peter
Östman
kd
Puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaiset muutosehdotukset verotaulukkoon. 
Stefan
Wallin
r
Puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemä esitystä. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin tekemää esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Kari Uotila on Stefan Wallinin kannattamana ehdottanut, että verotaulukko poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. Pia Viitanen on Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. Ja vielä Antero Vartia on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Edustajien Viitanen ja Östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä.  
Ensin äänestetään edustaja Uotilan ehdotuksesta edustaja Vartian ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta edustaja Viitasen ja edustaja Östmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antero Vartian ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 16; poissa 35
tässä äänestyksessä Antero Vartian ehdotuksen. 
2) Pia Viitasen ja Peter Östmanin ehdotus "jaa", Antero Vartian ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 31; poissa 42
Eduskunta hyväksyi tässä Pia Viitasen ja Peter Östmanin ehdotuksen. 
Krista
Kiuru
sd
Herra puhemies! Enää ei ottanut kone, mutta äänestin "jaa". 
Suna
Kymäläinen
sd
Puhemies! Samoin, tarkoituksena oli äänestää "jaa". 
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää "jaa". 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merkitään pöytäkirjaan. 
Ja tämän jälkeen äänestetään mietinnöstä Pia Viitasen ja Peter Östmanin ehdotusta vastaan. 
3) Mietintö "jaa", Pia Viitasen ja Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 62; poissa 35
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2015 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.6.2016 10.58