Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 64/2016 vp Täysistunto Perjantai 3.6.2016 klo 13.00—13.33

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 3/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 31.5.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

2 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1. lakiehdotuksen 2 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Merja Mäkisalo-Ropposen esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 50; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

7 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1. lakiehdotuksen 7 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 50; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

8 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 8 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 50; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

10 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 10 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 51; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

11 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 51; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

12 §  

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 12 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 51; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

15 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 15 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 47; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

35 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 35 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 47; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

36 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 36 § hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 

Ilmari Nurminen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 51; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.