Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 64/2017 vp Täysistunto Tiistai 6.6.2017 klo 14.04—16.38

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2017 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
15.17 
Anna Kontula vas :

Arvoisa puhemies! Teen edustaja Mustajärven puolustusvaliokunnassa jättämän vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

15.17 
Matti Semi vas :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kontulan tekemää esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.