Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.6.2018 klo 13.59—18.11
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.6.2018 klo 13.59—18.11
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2019 14.21