Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.6.2018 klo 13.59—18.11
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

Pöytäkirjan asiakohta PTK 64/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.6.2018 klo 13.59—18.11

10.  Hallituksen esitys  eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

Viimeksi julkaistu 20.11.2019 14.21