Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 64/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.6.2018 klo 13.59—18.11

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2018 pidettävään täysistuntoon.