Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2016 vp Täysistunto Tiistai 7.6.2016 klo 14.02—16.54

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  Kansaneläkelaitoksesta annetun  lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 71/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.