Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 13/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.6.2017 18.06