Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09
16
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja  muun  aineen  mereen  laskemisen aiheuttaman meren  pilaantumisen  ehkäisemisestä  tehdyn  vuoden  1972  yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 61/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 10:09