Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 6.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anna Kontula Matti Semin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 10; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 11:30