Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 7.6.2017 klo 14.02—17.09

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2017 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 6.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anna Kontula Matti Semin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 10; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.