Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.6.2018 klo 14.00

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 66/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.