Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 15.11.2019 klo 13.00—13.31
10
Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.11.2019 15.33