Viimeksi julkaistu 5.6.2021 22.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2019 vp Täysistunto Perjantai 15.11.2019 klo 13.00—13.31

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon.