Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2019 vp Täysistunto Perjantai 15.11.2019 klo 13.00—13.31

11.  Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi  alueiden  kehittämisen  ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon.