Viimeksi julkaistu 5.6.2021 22.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2019 vp Täysistunto Perjantai 15.11.2019 klo 13.00—13.31

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 67/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan puhemiesneuvoston 14.11.2019 ehdottamaa menettelytapaa. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon.