Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2019 vp Täysistunto Perjantai 15.11.2019 klo 13.00—13.31

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien  rahoituksesta  annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.