Viimeksi julkaistu 6.6.2021 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 26.5.2021 klo 14.00

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 25.5.2021 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Pia Kauma Janne Sankelon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 1.—6. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on äänestettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.