Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11
2
Välikysymys hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-28470
Pöytäkirjan liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt tehdään päätös edustaja Katja Taimelan ym. välikysymyksestä hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 17.11.2015 pidetyssä täysistunnossa.  
Keskustelussa on edustaja Katja Taimela edustaja Harry Wallinin kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Katja Taimelan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 66; poissa 19
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.8.2016 11.26