Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11
28
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 28. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.8.2016 11.26