Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11
7
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
18.43
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Minä teen hylkäysesityksen. Pitikö se tehdä pöntöstä? Voiko tehdä paikaltaan? 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Voi tehdä paikaltaan. Kahden minuutin puitteissa. 
Kiitos. Kyse on esityksestä, jossa kaikki maksavat eläkemaksuja, mutta vain toiset pääsevät eläkkeelle. Kärsijöinä ovat erityisesti raskaita duunaritöitä tekevät miehet.  
Tästä syystä esitän, että lakiehdotukset hylätään.  
18.44
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Suomessa raskaita töitä tekevien ja pienipalkkaisten, pitkän työuran tehneiden työntekijöiden eliniänodotteesta on tehty tutkimuksia: näitten vertailukohteitten eliniänodote on pieni, ja silloin se tietää sitä, että näiden eläke-eurot, mitä ne ovat hankkineet, työtä tehneet, siirtyvät sitten hyvätuloisten eläkkeisiin.  
Siinä mielessä kannatan edustaja Anna Kontulan esitystä.  
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 18.06