Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 66/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 8.6.2016 klo 14.07—15.50

11.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  ulkomaalaislain  ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2016 pidettävään täysistuntoon.