Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 66/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 8.6.2016 klo 14.07—15.50

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-64784Liite 4A
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.6.2016 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelussa Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monisteina jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 4A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 57; poissa 37
 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 60; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.