Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2017 vp
Täysistunto
Torstai 8.6.2017 klo 16.01
9
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen  laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä  tehdyn  vuoden  1972  yleissopimuksen  vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen  vuosina  2009  ja  2013  tehtyjen  muutosten   hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 61/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.10.2018 15:36