Viimeksi julkaistu 5.6.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 66/2019 vp Täysistunto Tiistai 19.11.2019 klo 13.59—19.56

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 45/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2019 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.