Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 19.11.2019 klo 13.59—19.56
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Asian käsittely keskeytettiin 15.11.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelu
19.32
Mirka
Soinikoski
vihr
Arvoisa puhemies! Viime hallituskaudella säädettiin kirurgian keskittämisasetus ja päivystysasetus. Ne muuttivat sairaalatoimintaa eri puolilla Suomea, kun useimmissa aluesairaaloissa kiellettiin anestesiaa vaativa leikkaustoiminta vuoden 2018 alussa. Samalla keskussairaaloille tuli paljon lisätoimenpiteitä ilman vastaavia lisäresursseja. Reilu vuosi sitten arvioitiin Turun yliopistollisen keskussairaalan yltävän ainoana niin sanottuna laajan päivystyksen sairaalana päivystysasetuksen mukaisiin tosiasiallisiin vaatimuksiin. Tällä hetkellä tähän niin sanottuun laajan päivystyksen vaatimustasoon yltänee ehkä kolmasosa laajan päivystyksen sairaaloista. Asetusta on alusta asti kritisoitu, ja tiedossa on, että pienimmät laajoista sairaaloista eivät tule asetuksen vaatimustasoon yltämään. Vaasa pääsi mukaan laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Väestöpohjaltaan saman kokoluokan keskussairaaloissa Hämeenlinnassa ja Kotkassa päivystystoiminta jatkuu kuten tähänkin saakka. Toiminta näissä sairaaloissa on jopa laajempaa ja kustannustehokkaampaa kuin osassa nykyisistä laajan päivystyksen sairaaloista.  
Arvoisa puhemies! Osa tehdyistä uudistuksista on perusteltavissa kestävästi potilasturvallisuudella ja hoidon laadulla, mutta suurin osa näistä asetuksista oli pesunkestävää aluepolitiikkaa. Väestöennusteet, syntyvyys ja sote-menojen kehityskulku huomioiden päivystysasetus pitänee ottaa uuteen tarkasteluun enemmin tai myöhemmin. Myös kirurgian keskittämisasetuksen vaikutusarviointi pitäisi tehdä esimerkiksi osana sote-ratkaisun jatkovalmistelua. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 38/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.12.2019 16:36