Viimeksi julkaistu 23.7.2021 15.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 66/2021 vp Täysistunto Torstai 27.5.2021 klo 16.01—21.51

9. Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

KertomusK 2/2021 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Keskustelu, edustaja Mäkisalo-Ropponen. 

Keskustelu
19.31 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Kiitos, arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti tässä yhteydessä vain muistuttelen mieleen, että meillä on parhaillaan työskentelemässä parlamentaarinen työryhmä, jonka tavoitteena on selvittää vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa myös muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset. Alun perin tämän työryhmän toimikausi oli loppumassa tämän kuun lopussa, mutta mikäli olen nyt ymmärtänyt oikein, niin tätä määräaikaa ollaan jatkamassa. Toivottavasti sieltä saadaan kaikkia puolueita tyydyttävä yksimielinen ratkaisu ja kehittämisehdotukset. Tämä työryhmä pohtii myös Valtiontalouden tarkastusviraston tässä ja aiemmissa raporteissa esille tuotuja puutteita ja pyrkii löytämään ratkaisuja myös niihin. 

Eli yhteenvetona lyhyesti totean vain, että puoluerahoituksen suhteen ollaan asteittain edetty hyvinkin kohti suurempaa tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta kehittämistarpeita kyllä edelleenkin on. Siksi tämä mainitsemani parlamentaarisen työryhmän työ on erittäin tärkeää, ja odotan kovasti työryhmän työn valmistumista. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.