Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.20

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2015 vp Täysistunto Torstai 19.11.2015 klo 16.01—19.47

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Hallituksen esitysHE 87/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  talousvaliokunnan  mietintö  TaVM 10/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 13.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelu
19.43 
Lauri Ihalainen sd :

Arvoisa puhemies! Talousvaliokunnan puheenjohtaja ei nyt ole paikalla, mutta rohkenen kuitenkin lausua sen, että talousvaliokunta on ollut yksimielinen tästä esityksestä ja korostaa sitä, että nyt luodaan lainsäädännöllinen perusta Finpro Oy:n perustamiselle ja tämmöinen oikeudellinen perusta. Samalla tämä toimija tulee sitten vähän samalle viivalle kuin meillä on vastaavia, on finnveraa ja on teknologian tutkimuskeskusta ja teollisuussijoitusta ja niin poispäin, tähän perheeseen täysin valtion omistamana ja julkisyhteisöllisiä palveluja tarjoavana toimijana, jonka kokoaminen on ollut tarpeen mutta myös se, että tämmöinen maksullinen konsultointitoiminta on tästä siirretty pois, mikä on tietysti ihan järkevää ja soveliasta. 

Se, mihin halusin vain kiinnittää huomiota tässä sinänsä hyvässä esityksessä, on se, että tämän pitäisi tietysti palvella pääomien saantia Suomeen, meidän viennin edistämistä, matkailun edistämistä mutta ennen kaikkea pk-yrityksien avustamista yhden luukun oven-avauksella, kansainvälistymisellä. Meillä on erittäin paljon pk-yrityksiä, keskikokoisia kasvuhakuisia yrityksiä, joilta puuttuu se loikka, jonka nimi on kansainvälistyminen, ja näillä toimenpiteillä, joita tämäkin nyt tarjoaa, meidän täytyisi kovasti edistää juuri tällaisia hankkeita. 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli vain kertoa, että talousvaliokunta on puoltanut tätä yksimielisesti, ja halusin vain painottaa tässä yhteydessä näitä näkökohtia. — Kiitoksia. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 87/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.