Pöytäkirjan asiakohta
PTK
67
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00—13.30
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 29/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.6.2017 14.06