Pöytäkirjan asiakohta
PTK
67
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00—13.30
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 28/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.6.2017 14:08