Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2018 vp Täysistunto Perjantai 15.6.2018 klo 13.02—13.35

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi  ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. Pyydän tekemään ehdotukset.  

 

1. lakiehdotus 

Pilvi Torsti sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaiset esitykset 2 §:ään ja 11 §:ään. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Torstin tekemiä esityksiä.  

Puhemies Paula Risikko
:

Pilvi Torsti on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että 2 § ja 11 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisina.  

Selonteko hyväksyttiin. 

2 § 

Mietintö "jaa", Pilvi Torstin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 70; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

11 § 

Mietintö "jaa", Pilvi Torstin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 70; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

40 § 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä.  

Puhemies Paula Risikko
:

Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 75; poissa 17
 

2. lakiehdotus 

6 a § 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä.  

Puhemies Paula Risikko
:

Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 17; poissa 16
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 48/2015 vp ja 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.