Pöytäkirjan asiakohta
PTK
67
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.6.2018 klo 13.02—13.35
10
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi  ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. Pyydän tekemään ehdotukset.  
 
1. lakiehdotus 
Pilvi
Torsti
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaiset esitykset 2 §:ään ja 11 §:ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Torstin tekemiä esityksiä.  
Puhemies Paula Risikko
Pilvi Torsti on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että 2 § ja 11 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisina.  
Selonteko hyväksyttiin. 
2 § 
Mietintö "jaa", Pilvi Torstin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 70; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
11 § 
Mietintö "jaa", Pilvi Torstin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 70; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
40 § 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä.  
Puhemies Paula Risikko
Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 75; poissa 17
 
2. lakiehdotus 
6 a § 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä.  
Puhemies Paula Risikko
Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 17; poissa 16
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 48/2015 vp ja 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.6.2020 9.30