Viimeksi julkaistu 18.6.2021 16.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 20.11.2019 klo 14.00—19.45

14.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  oikeudesta  luovuttaa  valtion  kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon.