Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.26

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 20.11.2019 klo 14.00

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-275183
Lausumaehdotukset 19.11.2019
Liite 2A
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 19.11.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Arja Juvonen Minna Reijosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. Lisäksi Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana tehnyt lausumaehdotukset 1 ja 2, jotka on monistettuina jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Arja Juvosen lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 71; poissa 43
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 41, tyhjiä 29; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 42, tyhjiä 29; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.