Viimeksi julkaistu 5.6.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 20.11.2019 klo 14.00

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 67/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2019 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2019 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.11.2019 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään neljännen lisätalousarvioesityksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 23.90.59: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa kansainvälisen IGEP-tasa-arvopalkinnon suomalaiseen kohteeseen jaettavaksi Miina Sillanpää-säätiön kautta." (Vastalause) 

2. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu pitkittyvään heikon taloussuhdanteen jaksoon laatimalla etukäteen talouden vakauden ja kasvuedellytykset turvaavan varasuunnitelman. Suunnitelmassa täytyy huomioida hintakilpailukykyä nopeasti nostavat ja työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemista edistävät toimet." (Vastalause) 

Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus 1"ei".
Äänestyksen tulos: jaa 90, ei 39, tyhjiä 32; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 35, tyhjiä 2; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Jukka Kopra /kok tarkoitti äänestää ”jaa”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2019 vp sisältyvän ehdotuksen valtion neljänneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2019 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.