Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.5.2021 klo 13.00—15.43

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2021 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.