Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.5.2021 klo 13.00—15.43

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon.