Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.59

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.5.2021 klo 13.00

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 68/2021 vp
Hallituksen esitysHE 83/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.5.2021 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana 32.30.31: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, onko kahden metrin turvavälivaatimus epidemiologisesti perusteltu ravitsemusliikkeissä ja olisiko tätä vaatimusta mahdollista höllentää, erityisesti tapauskohtaiset toimenpiteet ja olosuhteet huomioiden.” (Vastalause 1) 

2. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana 32.30.31: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollistaa ravitsemusalalla yrityskohtaiset joustomahdollisuudet rajoituksien osalta esimerkiksi rokotteiden, maskien käytön ja rakenteellisten ratkaisujen osalta.” (Vastalause 1) 

3. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana 32.30.31: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa ruokaravintoloille asetettuja kellonaikapohjaisia rajoituksia maltillisemmiksi siten, että ruokaravintoloita saisi pitää auki kello 23.00 asti ja anniskeluravintoloissa anniskelua saisi jatkaa kello 20.00 asti.” (Vastalause 1) 

4. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana 32.30.31: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, ovatko Suomessa ravitsemistoiminnalle maksetut korvaukset kansainvälisessä vertailussa kohtuulliset ja riittävät turvaamaan yrittäjien, alihankintaketjujen ja rahoittajien taloudelliset asemat kriisin ylitse.” (Vastalause 1) 

5. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana 32.40.44: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, olisiko tapahtumatakuuseen sisältyvän etukäteisvakuutuksen tapaisia tukitoimia mahdollista ottaa käyttöön tapahtuma-alan ohella laajemmin.” (Vastalause 1) 

6. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus palaa mahdollisimman nopeasti noudattamaan menokehyksiä eikä enää tee kehysylityksiä lisäbudjeteissaan.” (Vastalause 1) 

7. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa tarkoituksenmukaisen rahoituksen kohdentamalla tukia pandemiasta vaikeimmin kärsineille toimialoille ja etenkin pienille yrityksille. Samalla hallituksen on turvattava yritysten työntekijöiden sekä yrittäjien toimeentulo myös toimintojen väliaikaisen pysähtymisen aikana.” (Vastalause 1) 

8. Ville Vähämäki ps Leena Meren ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti valmistelee vakiomuotoisen, eurooppalaisen vastineen kanssa yhteensovitetun todistuksen käyttöönottoa. Todistus kertoisi kantajansa rokotussuojasta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronavirustaudista.” (Vastalause 1) 

9. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo talouskasvun vauhdittamiseksi uskottavan suunnitelman, joka sisältää konkreettiset keinot työllisyysasteen nostamiseksi, elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi, tuottavuuden kasvattamiseksi ja työmarkkinoiden tehostamiseksi.” (Vastalause 2) 

10. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus sitoutuu keinoihin, joilla julkisen talouden kestävyysvaje voidaan kuroa umpeen vuosikymmenen loppuun mennessä, ja aloittaa niiden toimeenpanon jo tämän vaalikauden aikana.” (Vastalause 2) 

11. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii koronatoimien sekä muiden päätösten perusteluihin kattavat arviot vaikutuksista yritystoimintaan.” (Vastalause 2) 

12. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus vetää pois sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen, joka nykymuodossaan heikentää haja-asutusalueiden palvelujen saatavuutta, näivettää kaupunkien elinvoimaa, korvaa perusteettomasti laadukasta yksityistä palvelutuotantoa julkisella tuotannolla, vaarantaa suomalaisten laadukkaat palvelut kaikkialla ja romuttaa julkisen talouden.” (Vastalause 2) 

13. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo kiireisenä eduskuntaan tarpeelliset esitykset terapiatakuun toteuttamiseksi.” (Vastalause 2) 

14. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen yrityssaneeraukseen pääsyn helpottamisesta sekä saneeraus- ja konkurssimenettelyn tehostamisesta, jotta yritysten ja yrittäjien uusi alku on mahdollinen.” (Vastalause 2) 

15. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus järjestää pikaisesti pakolliset koronatestit kaikille maahan pyrkiville, joilla ei ole osoittaa asianmukaista todistusta riittävästä suojasta muulla tavoin.” (Vastalause 2) 

16. Timo Heinonen kok Sari Essayahin kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa kiireisesti koronarajoitussuosituksia ja ‑määräyksiä siten, että ravintola-, urheilu- ja kulttuuritoimijoilla on mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan turvallisesti sekä taloudellisesti kannattavasti. Rajoittamistoimet tulee rajata vain välttämättömään.” (Vastalause 2) 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 63; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 62; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 62; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 63; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 63; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 62; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 63; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 63; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 63; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 62; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 62; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 61; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 62; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 62; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 61; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 62; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 68/2021 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 83/2021 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2021 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopulta päätetään epäluottamuslause-ehdotuksesta.  

Keskustelussa on Ville Vähämäki ps Veikko Vallinin ps kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: ”Hallitus on viivytellyt toteuttaessaan tapahtumatakuuta ja toteuttanut sen liian suppeana sekä huonosti kohdennettuna. Tämän vuoksi hallitus ei nauti tapahtuma-alan eikä eduskunnan luottamusta.” 

Selonteko hyväksyttiin. 

Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 63; poissa 48
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.