Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 67/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.5.2021 klo 13.00—15.43

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Turtiainen. 

Keskustelu
13.16 
Ano Turtiainen at :

Arvoisa puhemies! Reilu vuosi sitten, kun median kautta ryhdyttiin markkinoimaan koronaa... [Hälinää — Puhemies koputtaa]  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Anteeksi, edustaja Turtiainen. — Pyydän hiljaisuutta. Ketkä eivät halua jäädä tänne saliin, niin poistuvat hissukseen tästä salista, ja annetaan edustaja Turtiaiselle puheenvuoro. — Olkaa hyvä. 

Kiitos, arvoisa puhemies! — Reilu vuosi sitten, kun median kautta ryhdyttiin markkinoimaan koronaa pelottavana ja kuolemanvakavana kulkutautina, oli täysin perusteltua ottaa käyttöön voimakkaat varautumistoimet, koska emme tienneet, mistä oli kysymys. Nyt tänään olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole varmuutta siitä, onko nimenomaan tätä kyseistä ja markkinoitua koronavirusta edes olemassa. Epävarmuutta lisää myös se, että kaikentasoiset kausiflunssat ovat kadonneet tilastoista. Ilmeisesti ne on kirjattu koronaksi. Influenssa-aaltoja on aina kulkenut maailmalla, ja riskiryhmiä ajatellen niihin pitää aina suhtautua vakavasti. Iän ja sairauksien heikentämille ihmisille kaikki influenssat ovat kohtalokkaita. Lyhyesti sanottuna: nyt me joka tapauksessa tiedämme sen, että keskuudessamme ei ole ollut mitään ihmismassoja tappavaa tautia ja siten kaikki varautumistoimet pandemiaa varten ovat olleet turhia, ja ne pitää lopettaa välittömästi. 

Arvoisa puhemies! Eduskunnan pitäisi nyt viheltää peli poikki tässä koronahumpassa ja pyytää kansalaisilta syvästi anteeksi tätä jo yli vuoden kestänyttä harhassa elämistä. Tämä harha on aiheuttanut yhteiskunnallemme ja yrityksillemme karmeaa vahinkoa. Tätä harhaa hyväksi käyttäen meidät on lainvastaisesti sidottu pitkään velkavankeuteen EU:n elpymisrahaston muodossa, ja samalla itsenäisyydestämme leikattiin iso osa, kun päätösvaltamme siirtyi yhä vahvemmin EU-pöytiin. Kansalaiset eivät tule tätä hyväksymään, sillä valta kuuluu kansalle. Toimet itsenäisyytemme pelastamiseksi on jo aloitettu, ja tämän salin väki tulee sen vielä karvaasti kokemaan. 

Arvoisa puhemies! Nyt on aika tunnustaa tehdyt virheet. Nyt on aika lopettaa kaikki poikkeustoimet, jotka on tehty koronan takia, ja ne olisi pitänyt lopettaa jo ajat sitten. Näitä hallituksen esityksen mukaisia jatkotoimia ei tarvita. Juuri nyt on aika vapauttaa yhteiskunta ja yrittäjät, talouselämä ja ihmiset elämään ja liikkumaan. 

Hyvät Suomen kansalaiset! Niin kuin aikaisemmin mainitsin, keskuudessamme ei ole mitään kuolemanvakavaa kulkutautia. Sen vuoksi kenenkään ei pidä myöskään ottaa mitään koronapiikkejä. Ne ovat osa ihmiskoetta, jonka kautta terveytenne vaarantuu, ja pahimmillaan te elätte sairaina lopun elämäänne ja siten toimitte myös vastuuttomasti uhaten terveydenhuoltomme kantokykyä. Nyt on aika lopettaa turhaan pelkääminen ja alkaa elämään normaalia elämää. Vaalitaan terveitä elämäntapoja ja tuetaan toisiamme. 

Arvoisa puhemies! Esitän, että nämä lakiehdotukset hylätään. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Heinonen. 

13.20 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tänään meillä on käsittelyssä tartuntatautilain 58 d §:n muuttaminen ja tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen. Oikeastaan tästä olemme käyneet useita keskusteluja, ja hetken kuluttua kokoomuksen valiokuntavastaava, edustaja Laiho esittelee meidän lausumamme ja meidän esityksemme tähän, mutta se, minkä takia itse pyysin puheenvuoroa, on runsas palautemäärä, joka on nyt tullut liittyen näihin ravintolarajoituksiin. 

Viime viikolla kun Marinin hallitus teki näitä tiukennuksia ravintola-aukioloaikoihin, niin silloin ravintoloille kerrottiin, että tätä tarkastelua tehdään vähintään viikoittain. Eilen ravintola-ala odotti, että tulee tietoa, jatkuvatko nämä rajoitteet, voidaanko niitä keventää alueellisesti tai tehdä muutoksia, mutta ei tehty yhtään mitään. Ei kerrottu ravintola-alalle minkäänlaista viestiä näistä rajoitteista. Edellisellä viikolla oli luvattu, että kerran viikossa tämä arviointi tehdään ja siitä tiedotetaan ravintola-alaa. Tämä on täysin kohtuutonta tälle jo nyt kovia kokeneelle matkailu- ja ravintola-alalle. 

Esimerkiksi tänään eduskunta äänesti perussuomalaisten tekemästä esityksestä, jossa hallitusta oltaisiin edellytetty korjaamaan ruokaravintoloille asetettuja kellonaikapohjaisia rajoituksia maltillisemmiksi. Tämä esitys, jonka perussuomalaiset tekivät ja jota myös kokoomus täällä kannatti, olisi antanut ruokaravintoloille oikeuden olla auki 23:een asti, ja anniskeluravintoloissa anniskelua olisi saanut jatkaa 20:een asti. Nyt nämä rajoitteet, joita tämä vasemmistohallitus ylläpitää, tarkoittavat sitä, että meillä ruokaravintolat eivät käytännössä pysty avaamaan lainkaan.  

Ja kun ette pidä, arvon hallitus, kiinni edes siitä lupauksesta, että kerran viikossa näitä rajoitteita arvioisitte, niin ymmärrän sen kiukun, joka täällä ravintola-alalla on. Toivon, että Marinin hallitukseen voisivat edes suomalaiset työntekijät ja yrittäjät luottaa, että se, mitä kerrotaan julkisesti, jatkossa myös pidettäisiin. Teidän työllisyyspolitiikkanne, politiikka työntekijöitä kohtaan ja yrittäjiä kohtaan, on täysin kohtuutonta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laiho. 

13.23 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Kokoomukselle on tärkeää, että luodaan näkymää ja ennakoitavuutta yrittäjille siirtymisessä kohti normaalia. Tämä esitys, joka nyt on päätettävänä, ei ota huomioon kohentunutta tautitilannetta, ravintola‑ ja liikunta-alojen yrittäjien hyvin toteuttamia omavalvontatoimenpiteitä, rokotuskattavuutta eikä kansanterveydelle aiheutuneita ja aiheutuvia kokonaisterveydellisiä haittoja ja taloudelle syntyneitä ja edelleen syntyviä vaurioita.  

Tämän esityksen voimassaoloaika on suhteettoman pitkä, ja ehdotettu laki niputtaa saman lain alle liian monta toimialaa katsomatta niitä tarkemmin. Sisätiloihin kohdistuvat rajoitukset ovat liian ankaria suhteessa tautitilanteeseen ja tulevat kurittamaan niin ravintola‑ kuin liikunta‑ ja hyvinvointialoja edelleen kohtuuttomasti. Tartuntatautilain sisältö vaikuttaa myös tapahtuma-alan mahdollisuuksiin järjestää tapahtumia.  

Kuten edustaja Heinonen tässä hyvin toi esille, niin säädöksiä on tulkittu aivan liian tiukasti ja nämä monet rajoitukset ovat ylimitoitettuja. Ovatko ne oikeasti olleet välttämättömiä, oikea-aikaisia ja oikeasuhtaisia? Eivät ole olleet. Sen takia tätä esitystä ei voi tällaisenaan hyväksyä, koska valtioneuvosto ei tulkitse sitä sen sisällön vaatimalla tavalla.  

Olemme kokoomuksessa jättäneet vastalauseen, ja siihen sisältyvät seuraavat lausumaehdotukset:  

”1) Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että yritykset saavat kompensaatiota rajoituksista aiheutuvista vahingoista ja että kompensaatiomekanismit kattavat koko rajoitusten voimassaoloajan.” 

”2) Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee asiakastilojen sulkemisen sijaan ensisijaisesti säätää asiakasmäärärajoituksista, jotka tulee suhteuttaa tilan kokoon.”  

”3) Eduskunta edellyttää, että työ tartuntatautilain 58 § pykälän uudistamiseksi tulee käynnistää kiireellisesti erilaisten yleisötilaisuuksien sekä ammattimaisen tapahtumaelinkeinon rajoitustoimenpiteiden tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden sekä perustuslain toteutumisen varmistamiseksi nykyisessä ja tulevissa pandemioissa.” 

”4) Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi eri ravintolatyypit aukioloaikoja ja anniskeluaikojen rajoituksia määriteltäessä.” — Tämähän on jo laissa sanottu, mutta muun muassa tätä ei ole noudatettu.  

”5) Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että elinkeinoa voimakkaasti rajoittavaa sulkupäätöstä ei tehdä kuin vasta siinä tilanteessa, kun se on aivan välttämätöntä epidemiatilanne huomioiden ja terveydenhuollon asiantuntijoiden arvioiden mukaan terveydenhuollon kantokyky on vaarassa.” 

”6) Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, jossa tilavaatimuksista sisätiloissa voidaan poiketa kahden metrin turvaetäisyysvaatimuksen osalta rajoittamalla sisään otettavaa henkilömäärää 50:een tai 75 prosenttiin tilan koosta ja olosuhteista riippuen ja terveysturvallisuus huomioiden muutoin toiminnassa.” 

”7) Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi henkilöllä olevan koronatodistuksen sairastetusta taudista, koronarokotussuojasta tai tuoreesta testituloksesta, ja se tulee huomioida rajoitusten laajuutta ja tiukkuutta määriteltäessä ja kiirehtiä sen käyttöönottoa.” 

”8) Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa viestinnän ajantasaisuuden ja voimassa olevista ja mahdollisista tulevista rajoitustoimista viestitään riittävän ajoissa ja selkeällä tavalla.” 

”9) Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa kiireesti koronarajoitussuosituksia ja ‑määräyksiä siten, että ravintola‑, urheilu‑ ja kulttuuritoimijoilla on mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan turvallisesti sekä taloudellisesti kannattavasti. Rajoittamistoimet on rajattava vain välttämättömään.” 

Olemme esittäneet aikaisemmin myös pykälämuutosta liittyen tautitapausten määrän kriteeriin liittyen sulkutoimenpiteisiin, mutta se ei menestynyt tässä salissa. Lisäksi olemme kannattaneet perussuomalaisten esittämää pykälämuutosta siihen, että tämä laki olisi voimassa 30.9. saakka. Sitäkään täällä ei kannatettu.  

Arvoisa puhemies! Meillä on paljon lausumaehdotuksia, mikä kertoo siitä, että tämä laki on epäselvä eikä se ole oikeasuhtainen ja tarkkarajainen ja sitä tarvitsee parantaa. Ennen kaikkea tämä ei ole tähän nykyiseen epidemiatilanteeseen soveltuva ja on kaikin puolin yliampuva. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi. 

Täysistunto keskeytetään, ja sitä jatketaan kello 15.00 suuren valiokunnan kokouksen päätyttyä. 

Täysistunto keskeytettiin kello 13.29. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 15.00. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Nyt jatketaan kello 13.29 keskeytettyä istuntoa ja päiväjärjestyksen 4. asiakohdan käsittelyä. — Siinä oli keskustelu käynnissä, ja seuraava puheenvuoro, edustaja Reijonen. 

15.00 
Minna Reijonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Korona on vakava asia. Vakavaa on myös vaikutukset yrityksiin. Perussuomalaiset haluavat auttaa suomalaista yrittäjää ja myös ravintolayrittäjiä. Pahalle tuntuu, kun hallitus laittaa neljä ja puoli miljardia euroa lahjaksi muille maille. Jos miettii, niin nämä maat eivät kuitenkaan hoitaneet talouttaan hyvin, mutta meitä rankaistaan, että rahat menevät sinne. Ja nämä rahat olisi voinut periaatteessa käyttää vaikka yrittäjien hyväksi sillä tavalla — jos miettii, että meillä on yksinyrittäjiä 180 000 kappaletta — että siitä neljästä ja puolesta miljardista olisi riittänyt 25 000 euroa jokaiselle yksinyrittäjälle. Olisi voitu palkata ensimmäinen työntekijä, tällä olisi paljon saatu helpotuksia.  

Mutta ravintolayritykset tosiaan kärsivät paljon tästä ja varsinkin nyt näistä lainsäädännöistä ja myös tartuntatautilain muutoksista. Sen takia perussuomalaiset ovat miettineet tämmöisiä lausumaehdotuksia, joita myös hallitus voisi kannattaa, sillä ne ovat vähän niin kuin helpotusta yrittäjien arkeen. 

Elikkä teen nyt sitten meidän vastalauseemme mukaiset lausumaesitykset. Niitä on useita. 

Ensimmäinen on tämmöinen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi eri yritysten erityyppisten tilojen erilaiset tartuntariskit rajoituksia asettaessaan.” 

2) ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ei aseta ulkotiloja koskevia rajoituksia, jotka eivät perustu näyttöön tartuntojen leviämisriskistä.” 

3) ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ei aseta ruokaravintoloita koskevia rajoituksia, jotka eivät perustu näyttöön tartuntojen leviämisriskeistä.” 

4) ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ravintolatoimintaan sisä- ja ulkotiloissa liittyvät erilaiset tartuntariskit ja säätäessään rajoituksista asetuksella asettaa rajoitukset siten, ettei sellaista toimintaa, johon ei liity merkittävää tartuntariskiä, rajoiteta tarpeettomasti.” 

5) ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee niille toimialoille, joiden toimintaa rajoitetaan, laajuudeltaan riittävän tukimallin, jossa huomioidaan yritysten taloudellisen tilanteen heikentyminen aikaisempien rajoitusten seurauksena.” 

Ja toivon, että hallitus lähtee kannattamaan näitä meidän hyviä ideoita. Perussuomalaiset haluavat tosiaan tukea kotimaista yrittäjää. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Mäenpää. 

15.03 
Juha Mäenpää ps :

Arvoisa puhemies! Ihan ensiksi haluan kannattaa perussuomalaisten vastalauseen lausumaesityksiä, jotka edustaja Reijonen edellä esitti. 

Käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä jatketaan tartuntatautilain määräaikaisia muutoksia vuoden loppuun asti. Nämä muutokset koskevat muun muassa ravintoloita, kulttuuri- ja tapahtuma-alaa, liikunta-alaa sekä liikenteenharjoittajia. Näitä toimialoja on kuritettu jo reilun vuoden verran kovalla kädellä, ja kärsijöiksi ovat joutuneet tuhannet yrittäjät ja heidän työntekijänsä. Vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveysministeriö tuijottaa yksisilmäisesti vain tartuntatilastoja eikä mieti lainkaan rajoitusten taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia. 

Arvoisa puhemies! Tänään yli puolet, tarkalleen ottaen 51,7 prosenttia maamme 16 vuotta täyttäneestä väestöstä on jo rokotettu. Ilmaantuvuusluvut ovat laskussa: koko maan luku on enää 47,4, sairaalassa potilaita on 64 ja tehohoidossa 20. Viidessä maakunnassa ilmaantuvuus on alle 10 ja kymmenessä alle 20. Tällä tahdilla alkusyksystä ensimmäisen rokotuksen ovat saaneet kaikki halukkaat ja toinen rokotuskierros on jo pitkällä. Sosiaali- ja terveysministeriö ei kuitenkaan tunnu huomioivan sen enempää rokotusten etenemistä kuin myöskään huomattavaa laskua ilmaantuvuusluvuissa. Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta että perustuslakivaliokunta ovat lukuisia kertoja mietinnöissään ja lausunnoissaan korostaneet rajoitusten välttämättömyyttä ja tarkkarajaisuutta. Hallitus on tästä vähät välittänyt. 

Huolen rajoitusten kohteena olevien alojen, yrittäjien ja heidän työntekijöidensä tilanteesta ovat tuoneet hallituksen korviin lukuisia kertoja niin oppositio, valiokuntien kuulemat asiantuntijat kuin myös yrittäjät ja työntekijät itse sekä heidän etujärjestönsä. Tuhansien ihmisten Suomessa toimeentuloa on heikennetty jo kuukausien ajan, vaikka riskit olisivat minimaalisen pieniä. Suurin osa tartunnoista tapahtuu perhepiirissä, ei ravintoloissa tai kuntosaleilla. 

Arvoisa puhemies! Vetoan hallituspuolueiden kansanedustajiin, joita täällä ei kyllä kovin monia nyt paikalla ole: älkää sulkeko korvianne yrittäjien ja heidän työntekijöidensä hädältä. Nyt teillä on tilaisuus äänestää näiden lausumien puolesta ja osoittaa, että ymmärrätte ravintoloiden, liikunta-alan- sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan hädän. Vaikka teiltä ei liikenisi heille elvytysrahoja, kun kaikki rahat jo jaettiin Eurooppaan, voitte auttaa heitä edes antamalla heidän tehdä rauhassa töitään. Sitä suurin osa yrittäjistä sekä heidän työntekijöistään tässä tilanteessa eniten kaipaisi, mahdollisuutta palata töihin. — Kiitoksia. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Mäkelä. 

15.07 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Vaikka epidemian rajoittamiseksi tehdyt toimet sinänsä ovat tarpeellisia ja kannatettavia, niin kun tilanne nyt on pitkittynyt tällaiseksi, että nyt tämäkin lainsäädäntö venyy jo lähes kahteen vuoteen siitä, kun epidemia varsinaisesti alkoi, niin tässä saisi kyllä olla jotain kohtuullisuutta mukana. On kuitenkin niin, että elinkeinon harjoittaminen ja työn tekeminen ovat perusoikeuksia. Niitä on oikeus lähtökohtaisesti tehdä, ja jos yhteiskunta aikoo niitä oikeuksia rajoittaa, niille rajoituksille täytyy olla perusteet ja niiden täytyy olla tarkkarajaisia ja oikeasuhtaisia suhteessa siihen riskiin, jota rajoituksilla torjutaan. Nyt on nähtävissä sellaisia piirteitä, että nämä rajoitukset eivät ole suhteessa siihen riskiin, jota niillä torjutaan. 

Perussuomalaisten ja myös kokoomuksen lausumissa on huomattavia, hyviä käytännön ajatuksia siitä, miten näitä toimia voitaisiin kohtuullistaa siten, että ne eivät rajoittaisi elinkeinon harjoittamisen vapautta kohtuuttomalla tavalla. Erityisesti kiinnittäisin huomiota noihin perussuomalaisten lausumissa useissa kohdissa ilmeneviin sanoihin ”näyttöön tartuntojen leviämisriskistä”. Nyt en tiedä, minkälainen näyttö hallituksella on ollut alun perinkään siitä, että nämä tartunnat leviäisivät tietyissä riskialttiiksi katsotuissa tapahtumissa, kuten ravintoloissa tai kuntosaleilla. Onko niitä rajoitettu varmuuden vuoksi, että saataisiin näytettyä, että jotain tehdään, vai onko ollut joku todellinen lääketieteellinen näyttö siitä, että juuri näissä tapahtumissa ja tiloissa ne tartunnat leviäisivät? Ainakaan eduskunnalle käsitykseni mukaan sellaista näyttöä ei ole esitetty. Jatkossa siis tarkkuutta näihin, tai jossain vaiheessa tullaan siihen tilanteeseen, että näitä rajoituksia ei voida katsoa edes hyväksyttäviksi, jolloin niitä ei voida perustella. 

Nyt kuitenkin hallitukselle on esitetty vaihtoehto siitä, miten voisi toimia, näissä lausumissa, joten on aivan turha tulla sanomaan, että vaihtoehtoa ei ole esitetty. Se on esitetty. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Rydman. 

15.09 
Wille Rydman kok :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan niitä kokoomuksen vastalauseeseen sisältyviä yhdeksää lausumaehdotusta, jotka edustaja Laiho ennen istunnon keskeytystä täällä esitti. Huomioiden sen, että useat niistä käsittelevät sellaisia aiheita, teemoja ja esityksiä, joita hallituspuolueidenkin edustajat ovat ainakin julkisissa puheenvuoroissaan kannattaneet, näistä äänestettäessä hallitukselle tarjoutuu myöskin loistava mahdollisuus osoittaa käytännön teoissa, että näihin tämänkaltaisiin toimenpiteisiin ollaan valmiita myöskin käytännössä ryhtymään. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Reijonen. 

15.09 
Minna Reijonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Moni yrittäjä on nyt ihmeissään ja hämillään ja kummissaan siitä, mitenkä tässä nyt edetään. Toivoisin kyllä, että tiedottamista lisättäisiin, koska yrittäjät eivät tiedä, mitenkä saadaan olla auki. Siellä ovat ravintolayrittäjät ihmeessään, tulee palautetta. Kuntosaliyrittäjät ovat ihmeissään siitä, milloinka saadaan olla auki. Missään — uutisissa tai muualla — ei sanota kunnolla, minkälaisia ovat ne rajoitukset, mitenkä saa olla auki, miten saa ottaa asiakkaita. Asiakkaat eivät tiedä, milloin saa mennä ravintolaan, mihinkä kellonaikaan ne ovat auki ja miten missäkin alueella. Hyvä, etteivät kansanedustajatkaan tiedä, missä mennään. 

Tiedottaminen on oikeasti ehdottoman tärkeätä. Toivoisi, että siihen panostetaan. Sitä tiedottamisen tärkeyttä on nostettu esille jo alusta asti, mutta valitettavasti se ei ainakaan minun mielestäni ole kovin tehokasta ollut. Toivon, että hallitus panostaa oikeasti tähän tiedottamiseen. Yrittäjien pitää tietää ja yrittäjien asiakkaiden pitää tietää, missä mennään ja mihinkä tullaan menemään. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Tanus. 

15.10 
Sari Tanus kd :

Arvoisa rouva puhemies! Täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja ja myös hyviä lausumia on esitetty sekä kokoomuksen että perussuomalaisten puolelta, niissä on paljon hyvää ja kannatettavaa. Korona on jyllännyt maassa jo hyvin pitkän aikaa, ja sen takia näitä muutoksia on tehty myös tänne tartuntatautilakeihin. Mutta silloin jo alun perin, kun tauti lähti jylläämään ja näitä lakeja ja rajoituksia tehtiin, keskusteltiin vakavasti myös siitä, osataanko näitä rajoituksia myös purkaa, kun siihen mahdollisuus tulee, riittävän ripeästi ja riittävän selkeästi. Ja niin kuin täällä on moneen kertaan todettu, rajoitustenhan pitää olla tarkkarajaisia ja oikeasuhtaisia tilanteeseen nähden. 

Ja kyllä tässä nyt täytyy sanoa myös terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta, että tilanne on siinä määrin reilusti muuttunut, kun ruvetaan ajattelemaan näitä rajoituksia ja niitten jatkamisia, että ne eivät ole enää tilanteeseen nähden oikeasuhtaisia. Meillä on tautitilanne paljon parempi, ja on kuitenkin annettu informaatiota kansalaisille, ja ajatus on — toivon mukaan näin kesän viikkoinakin, jatkossakin on — että kansalaiset ymmärtävät oman vastuunsa ja oman toimintansa myös sen suhteen, että eivät tautia levitä ja minimoivat sen riskin, että itse sitä saisivat. Meillä on kuitenkin nämä kesäviikot ja -kuukaudet varsin lyhyet. Samaan aikaan, kun me ajatellaan niitä yrittäjiä, ravintoloitsijoita, niitä kuntosaliyrittäjä ja toisaalta kansalaisten toimintaa, niin kyllä näkisin, että tässä nyt mennään nimenomaan siihen, että rajoitukset ovat liian tiukkoja ja ne jatkuvat liian pitkään. Siinä mielessä toivoisin todella, niin kuin tässä on edeltävien puhujien toimesta vedottu, että näitä aikarajoja hallitus suostuisi tarkastelemaan ja samaten aukiolo- ja muita rajoituksia tilanteeseen sopivasti löysentämään. 

On erittäin tärkeää, kun kansalaiset ovat koronan kourissa yrittäneet pärjätä ja ohjeistuksia noudattaa, että sitten, kun tulee aika, että niitä rajoituksia lievennetään, rajoituksia löysennetään, hallitus osaa myös toimia. Ja kun tässä jo aiemmin ennen istunnon keskeytystä tuli esiin se, kuinka on ollut lupaus, että viikoittain asiaa arvioitaisiin ja todellakin selkeästi informoitaisiin paitsi yrittäjille, niin myös niin, että kansalaiset pysyisivät kärryillä — mutta ennen muuta tietysti yrittäjiä — niin sieltä hallituksen puolelta, valtioneuvoston puolelta ei ole tullut luvattua arviota ja tilannekatsausta ja sen mukaisia rajoitteiden löysennyksiä. Eli toivoisin sitä vastuullisuutta nyt myös sitten hallituksen puolelta ja riittävän ripeitä toimia tilanteen parantamiseksi. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Arhinmäki. 

15.13 
Paavo Arhinmäki vas :

Arvoisa rouva puhemies! Rajoitustoimet, joita Suomessa olemme tehneet varsin laajalla yksimielisyydellä myös täällä eduskunnassa, ovat olleet kohtuullisen oikeaan osuvia ja oikea-aikaisia. Suomi on niin taloudellisesti kuin terveydellisesti selvinnyt koronasta paremmin kuin suurin osa muista maista. Mutta oleellinen kysymys on myös se, millä tavalla me lähdemme purkamaan näitä rajoituksia, kun ne ovat purreet ja samaan aikaan meillä kesää kohti rokotekattavuus koko ajan nousee ja pitää pystyä myös avaamaan yhteiskuntaa. Ja myös sen vuoksi pitää meidän lakiemme elää ajassa, että valitettavasti korona todennäköisesti tulee jäämään yhteiskuntaan, se voi nousta aina ajoittain pieninä ryppäinä, ja lainsäädännön pitää olla sellaista, että se pystyy alueellisesti ja tarkkarajaisesti reagoimaan siihen. 

On tullut minusta aivan oikeutettua kritiikkiä siitä, että rajoitustoimet ovat olleet joiltain osin epäsuhtaisia, epätasapainoisia. Esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-alat ovat kärsineet kaikkein eniten näistä rajoitustoimista, ja ne eivät ole olleet tasapainossa esimerkiksi ravintoloiden rajoitustoimien kanssa. Nyt tällä lakipaketilla helpotetaan jonkun verran tätä tilannetta. Yhdyn kyllä siihen näkemykseen, että viikoittain pitää pystyä tarkastelemaan tilannetta ja avaamaan lisää niin tapahtumia, kulttuuria kuin ravintoloita ja myös alueellisesti. Tässähän on pyrittykin siihen, että avien kautta tämä alueellinen kokonaisuus huomioidaan. Samaan aikaan täytyy sanoa, että avit ovat olleet aika varovaisia myös tässä, ja toivottavasti avit myös arvioivat uudestaan niitä rajoitustoimia, joita ovat nyt ilmoittaneet kesäkuun puoliväliin asti. Siellä on joitain sellaisia, joita voisi tässä tilanteessa nähdäkseni löysentää. 

Edustaja Reijonen nosti esille minusta tärkeän asian, tämän informaation ja ymmärryksen siitä, millä alueella on mitäkin rajoituksia käynnissä. Edustaja Reijonen sanoi, että välillä voi olla edustajienkin vaikea pysyä kärryillä. Näin todella on. Itsekin olen monesti joutunut miettimään, miten ne ravintoloiden ajalliset rajoitustoimet nyt ovatkaan täällä Helsingissä, että pääseekö vielä sisään syömään vai pitääkö hakea, kun on tullut täältä eduskunnasta tai joistain tilaisuuksista. Tämä on minusta hyvin tärkeää, että tässä viranomaiset pystyvät tiedottamaan hyvin tarkasti alueellisesti siitä, jotta kaikki tietävät, missä rajoitukset ovat. Sitä ei ehkä niinkään hallitus pysty tekemään, vaan se on nimenomaan alueellisten viranomaisten tehtävä. 

Tällä lainsäädännöllä saadaan nyt jonkun verran Suomea auki. Kannustan siihen, että terveysturvallisesti avataan tästäkin eteenpäin mahdollisimman nopealla tahdilla lisää niin tapahtuma-alaa ja kulttuurialaa kuin ravintoloita. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Keskustelun kuluessa on tehty neljätoista lausumaehdotusta, joten asiasta on äänestettävä. Keskustelussa edustaja Ano Turtiainen on ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Koska edustaja Turtiaisen esitystä ei ole kannatettu, se raukeaa. Äänestykset tapahtuvat tässä istunnossa tauon jälkeen.  

Istunto ja asian käsittely keskeytetään 10 minuutiksi, ja istuntoa jatketaan kello 15.30. 

Täysistunto keskeytettiin kello 15.18. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 15.30. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Nyt jatketaan kello 15.18 keskeytettyä istuntoa ja päiväjärjestyksen 4. asian käsittelyä. 

Keskustelussa on Minna Reijonen Juha Mäenpään kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset viisi lausumaehdotusta ja Mia Laiho Wille Rydmanin kannattamana vastalauseen 2 mukaiset yhdeksän lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 29, ei 13; poissa 157
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 13; poissa 156
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.