Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 20.11.2015 klo 13.02
10
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  takuueläkkeestä  annetun lain 8 §:n, vammais-etuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.11.2015 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Anneli Kiljunen Kristiina Salosen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään. 
Lisäksi Anneli Kiljunen on Kristiina Salosen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 59; poissa 37
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2015 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 59; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.8.2016 10.14