Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2015 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2015 klo 13.02

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 24.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2015 pidettävään täysistuntoon.