Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2015 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2015 klo 13.02—13.35

5. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotuksen 1 § 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että veroasteikko saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3. 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että veroasteikkoon tehdään vastalauseessa 2 kuvattu muutos. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Aallon tekemää esitystä. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää ehdotusta. 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että hyväksytään vastalauseen 1 mukaisessa muodossa. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Harakan esitystä. 

Joakim Strand 

Arvoisa puhemies! Esitämme, että pykälä 1 muutetaan vastalauseemme numero 4 mukaisesti. 

Stefan Wallin 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Strandin tekemää esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. Lisäksi Joakim Strand on Stefan Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Timo Harakan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Touko Aallon ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta Joakim Strandin ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Harakan ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 11, tyhjiä 1; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
2) Touko Aallon ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 37; poissa 36
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Touko Aallon ehdotuksen. 
3) Joakim Strandin ehdotus "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 50; poissa 34
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Joakim Strandin ehdotuksen. 
4) Mietintö "jaa", Joakim Strandin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 18, tyhjiä 1; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2. lakiehdotus 

31 a § 

Peter Östman kd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 31 a §:ään tehdään vastalauseen 5 mukainen muutos. 

 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 13, tyhjiä 1; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

50 § 

Kari Uotila vas 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen ehdotuksen, että 50 § poistetaan. 

 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan Kari Uotilan tekemää ehdotusta. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 37; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

58 b § 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 

 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Aallon tekemää esitystä. 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseemme mukaisen muutosehdotuksen. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Harakan tekemää esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Touko Aallon ehdotuksesta Timo Harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Harakan ehdotus "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 16, tyhjiä 2; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 47, tyhjiä 1; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

98 a § 

Kari Uotila vas 

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 98 § poistetaan. 

 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää ehdotusta. 

 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muuttuu vastalauseemme muotoon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Harakan ehdotusta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Timo Harakan ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Kari Uotilan ehdotuksesta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 36; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä mietinnön. 
2) Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 10, tyhjiä 1; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

100 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseemme mukaiseen muotoon. 

 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 37; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

101 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseemme mukaiseen muotoon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Harakan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 36; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

106 § 

Kari Uotila vas 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3. 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän vastalauseen 2 muotoa. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää ehdotusta. 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseemme mukaiseksi. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Aallon tekemää esitystä. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Harakan esitystä. 

 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Touko Aallon ja Kari Uotilan ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä Timo Harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Harakan ehdotus "jaa", Touko Aallon ja Kari Uotilan ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 24, tyhjiä 2; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 49; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

124 § 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 2 muodon. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Aallon tekemää esitystä. 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen 1 muotoiseksi. 

Pia Viitanen sd 

Puhemies! Kannatan edustaja Harakan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Timo Harakan ehdotuksesta Touko Aallon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Touko Aallon ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 37, tyhjiä 1; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Touko Aallon ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 47; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

125 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen 1 muotoiseksi. 

Pia Viitanen sd 

Kannatan edustaja Harakan esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 36; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

127 a § 

Kari Uotila vas 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa lakialoite 2:n mukaisesti. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää ehdotusta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen LA 2/2015 vp mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 28, tyhjiä 1; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

127 b § 

Kari Uotila vas 

Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan tekemää esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 28, tyhjiä 1; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

7. lakiehdotuksen 15 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen 1 muotoon. 

Pia Viitanen sd 

Puhemies! Kannatan. 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen 2 muotoon. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Aallon tekemää esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Timo Harakan ehdotuksesta Touko Aallon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Touko Aallon ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 36; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Touko Aallon ehdotuksen. 
2)
Mietintö "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 49; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2015 vp sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 2, 9, 10, 25/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.