Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 20.11.2015 klo 13.02—13.35
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33406
Liite 8A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Kari Uotila Matti Semin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. 
Pia Viitanen on Kristiina Salosen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 8A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 59; poissa 40
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 33/2015 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 49, tyhjiä 2; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.8.2016 13.06