Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2016 vp Täysistunto Tiistai 14.6.2016 klo 14.00—19.41

11. Hallituksen   esitys   eduskunnalle tupakkalaiksi   ja   eräiksi  siihen   liittyviksi   laeiksiHallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja  eräiksi siihen liittyviksi  laeiksi   annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 15/2016 vp
Hallituksen esitysHE 58/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon.