Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 14.6.2016 klo 14.00—19.41
11
Hallituksen   esitys   eduskunnalle tupakkalaiksi   ja   eräiksi  siihen   liittyviksi   laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja  eräiksi siihen liittyviksi  laeiksi   annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.3.2017 12.12