Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 14.6.2016 klo 14.00—19.41
6
Hallituksen esitys  eduskunnalle  henkilökorttilaiksi ja  eräiksi  siihen  liittyviksi   laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.3.2017 12:14