Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 14.6.2016 klo 14.00—19.41
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 14.6.2016 20.20