Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta
Hallituksen esitys
HE 59/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 21.6.2017 8:26