Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 18.6.2018 klo 13.59—15.30
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.6.2018 18:57