Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2018 vp Täysistunto Maanantai 18.6.2018 klo 13.59—15.30

15.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  opintotukilain 4 ja 5 a §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 58/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon.