Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2019 vp
Täysistunto
Torstai 21.11.2019 klo 16.00—21.40
2.6
Suullinen kysymys lunastuslain uudistamisen tilanteesta (Juha Pylväs kesk)
Suullinen kysymys
SKT 65/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Matti Vanhanen
Seuraava kysymys, edustaja Pylväs. 
Keskustelu
16.55
Juha
Pylväs
kesk
Arvoisa puhemies! Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Uudenmaan ely-keskus on kieltänyt metsänkäyttöilmoituksen mukaisia hakkuita perusteena valmisteluvaiheessa oleva maakuntakaava. Kyseisille alueille on pohdittu kaavaan luonnonsuojelumerkintää. Maakuntakaavan alustavien suunnitelmien perusteella ely-keskus on sivuuttanut omaisuudensuojan täysin.  
Julkisuudessa on myös keskusteltu kuntien pakkolunastusmenettelyistä, joissa kunnat lunastavat yksityisten maita pilkkahinnalla. Vastaavia viestejä kuntien menettelyistä tulee ympäri Suomea, ja entistä lisääntyvässä määrin sähkölinjojen lunastusten yhteydessä. Lunastustilanteessa maanomistajille maksettavia korvauksia on korotettava roimasti, jotta toiminta saadaan oikeudenmukaisemmalle pohjalle. Keskusta katsoo, että lunastuslaki onkin uusittava maanomistajan omaisuudensuojan parantamiseksi.  
Kysynkin ministeri Henrikssonilta: mikä on hallitusohjelmaan kirjatun lunastuslain uudistamisen tilanne, jotta Vantaan sukutilan sosialisoinnin kaltaista ei enää tapahtuisi? 
16.57
Oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Äärettömän tärkeä asia. [Paavo Arhinmäki: Asuntorakentaminen on tiukkaa sosialismia!] Ensinnäkin totean, että oikeusministerinä en ota kantaa yksittäistapauksiin. Se ei ole sallittua, enkä siihen sorru. 
Tämä lunastuslain uudistaminen on tärkeä hanke, ja se on vireillä. Mehän olemme sopineet hallitusohjelmassa, että lunastuslakia uudistetaan tavalla, joka sekä parantaa maanomistajan oikeusturvaa että turvaa samalla kuntien maapolitiikan, ja on hyvin luonnollista, että tässä otetaan omaisuudensuoja myös tarkasti arviointiin. Omaisuudensuoja on perusoikeus, jota on pidettävä tässä valmistelussa keskeisesti myös mukana. Tällä hetkellä on tilanne se, että työ jatkuu. Oikeusministeriössä on ollut olemassa mietintö, jonka pohjalta on tullut lausuntoja. Se lausuntopalaute katsotaan nyt, ja valmistelu jatkuu. Tarkoitus on, että esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2020 eli ensi vuonna. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 13.1.2020 11.03