Viimeksi julkaistu 5.6.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2019 vp Täysistunto Torstai 21.11.2019 klo 16.00

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 20/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.